Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani?

 • – Ha Ön 2015. február 16-áig a 1453NY nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást vagy 2014. január 31-éig a 14NY29-es nyilatkozatával a munkáltató által történő adómegállapítást választotta és megfelel a feltételeknek;
 • – Ha Ön megfelel a feltételeknek és adónyilatkozatot (1453ADÓNYILATKOZAT) nyújt be a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettségéről;
 • Az előzőeken túl nem kell bevallást adnia a magánszemélynek, ha az adóévben egyáltalán nem vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani. Ilyenek lehetnek:
 • • Azok a bevételek, amelyeket a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, kivéve, ha azt be kell számítani a magánszemély összes jövedelmébe az adóévben;

  • amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és az éves összege nem haladja meg a 600 000 forintot, vagy az abból az adóévben megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot;

  • amely ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha abból jövedelem nem keletkezik;

  • amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett;

  • amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta;

  • amely pénzbeli nyereménynek minősül;

  • amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján, Magyarországon nem adóztatható;

  • amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani.

  Abban az esetben, ha Ön mezőgazdasági őstermelő (átalányadózást alkalmazó kistermelő is), és az e tevékenységéből származó bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, és más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme sem volt, akkor nem kell bevallást benyújtania. Ha Önnek a 2014-es évről nem kell bevallást benyújtania, de az állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie.

  Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ebben az esetben az elhunyt magánszemély adóját az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. A teendőről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatainál.Copyright 2013-2015 www.szjaadobevallas.hu Minden jog fenntartva.